This on the web one-way conversion tool converts density units from kilograms per cubic centimeter ( kg/cm3 ) into kilograms per cubic meter ( kg/m3 ) instantly online. g/cm3 to gram/liter g/cm3 to grain/gallon g/cm3 to kilogram/milliliter g/cm3 to pound/cubic foot g/cm3 to ounce/cubic inch g/cm3 to gram/milliliter g/cm3 to tonne/liter g/cm3 to milligram/liter ›› Metric conversions and more. Met zoveel nullen kan het lastig zijn, dus gebruik voor de zekerheid onze rekentool voor het juiste antwoord. En dat kun je onthouden door je voor te stellen, een yoghurtpak van een liter en een doosje van een kubieke decimeter. ie. Er wordt met 1 kubieke centimeter gedoeld op een kubus met een hoogte van 1 centimeter, een breedte van 1 centimeter en een lengte van 1 centimeter. For example, to convert 2 liters to cubic centimeters, multiply 2 by 1000, that makes 2 L is 2000 cm3. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. It is the volume of a cube with edges one centimeter in length. Since the density of water is approximately 1 kilogram per liter, this almost equivalence makes it easy to move from one measurement system to another (in the case of water). Meter Cube (abbreviations: m3, or m cube): is the SI derived unit of volume. Convertir des litres en centimètres cubes - l en cm3 Choisissez les unités de volumes que vous souhaitez convertir. Cm3 naar Liter omrekenen was nog nooit zo eenvoudig! The liter is an SI accepted unit for volume for use with the metric system. It was the base unit of volume of the CGS system of units, and is a legitimate SI unit. The liter is a special name defined for the cubic decimeter and is exactly equal to the volume of one cubic decimeter. Namelijk, het aantal kubieke centimeter delen door 1000. 1.728 cm 3 : 1.000 = 1,728 dm 3. Cubic Centimeters to Liters formula. Liter is een van de meest gebruikte eenheden in het metrische systeem. Een kubieke meter is gelijk aan 35,3 kubieke Voet of 1,3 kubieke Yard. Please visit all volume units conversion to convert all volume units. Cubic centimeter (centimetre) is a metric system volume unit. Op het moment dat je cm3 naar liter wilt omrekenen dan vul je de waard in bij het vakje waarbij kubieke centimeter vermeld staat. Ajit_gss: 2019-04-10 06:37:17. cubic centimeter . Bookmark gram/cubic centimeter to gram/liter Conversion Calculator - you will probably need it in the future. Free online volume converter - converts between 77 units of volume, including cubic meter [m^3], cubic kilometer [km^3], cubic centimeter [cm^3], cubic millimeter [mm^3], etc. How to use gram/cubic centimeter to gram/liter Conversion Calculator Type the value in the box next to "gram/cubic centimeter [g/cm 3, g/cc]". This unit is corresponding to the volume equal to the one of a cube with 1 cm each side. In het Engels wordt het ook wel aangegeven middels de term cc, wat een afkorting is voor de term cubic centimetre (kubieke centimeter). Therefore, one cubic centimeter is equal to 1/1 000 000 th of a cubic meter. Diferent flow rate units conversion from cubic centimeter per minute to Liters per minute. All rights reserved. A liter is sometimes also referred to as a litre. How many liters in a cubic meter: If V m³ = 1 then V l = 1 000 × 1 = 1 000 l. How many liters in 85 cubic meters: If V m³ = 85 then V l = 1 000 × 85 = 85 000 l. Note: Cubic meter is a metric unit of volume.Liter is a metric unit of volume. C'est à peu de choses près le volume occupé par un kilogramme d'eau pure. Between cm3/min , cc/min and L/h measurements conversion chart page. Cm3 en Dm3. Sometimes you will need to calculate the volume of an object in liters, given the object's dimensions. Convert 1 cm3/min , cc/min into Liter per hour and cubic centimeters per minute to L/h. It is equal to a millilitre (ml). But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Van cm 3 naar dm 3 is één traptrede omhoog, dus moet je het antwoord delen door 1.000. There are 1 cubic decimeters in a liter. De eenheden kubieke centimeter en kubieke decimeter zijn eenheden van inhoud. Kubieke millimeter naar Liter. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. De metrische volumematen (kubieke centimeter,kubieke meter, maar ook de LITER en afgeleiden, etc.) Hoe kubieke centimeter naar liter te converteren: 1 cm ^ 3 = 0,001 L, l 1 L, l = 1000 cm ^ 3 g/cm3↔g/m3 1 g/cm3 = 1000000 g/m3. Conversion Formula. You also need the density of the specific substance to convert a given volume to a resulting mass of the substance. The other way around, how many Liters per hour - L/h are in one cubic centimeter per minute - cm3/min , cc/min unit? Uiteraard kunnen de maten ook anders zijn om op 1 cm3 uit te komen. MILLILITER TO CUBIC DECIMETER (ml TO dm3) FORMULA . You also have the option to opt-out of these cookies. litre and multiples. Units of volume are the cubes of units of length.For example, 1 dm 3 = 10 3 cm 3 = 1000 cm 3.Another important rule is definition 1 liter = 1 dm 3.Imperial volume units use nontrivial coefficients for conversions. Essential of conversions SI units of the volume is the coefficient 1000. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Originated from an ancient French measurement system, a liter is now used very widely around the world for measuring volume of all kinds of liquid substances. zijn dus afgeleid van de metrische lengtemaat METER. The answer is 1000. Volume wordt gedefiniëerd als Afstand1 X Afstand2 X Afstand3, of Aftand tot de derde macht. De formule van kubieke kilometer naar liter gaat als volgt: Het aantal kubieke kilometer x 1.000.000.000.000 = aantal liter. How many grams per cubic millimeter ( g/mm3 ) are in 1 gram per cubic centimeter ( 1 g/cm3 )? A Liter corresponds to the amount of liquid that fits exactly inside a cube with 1 dm of edge. ConvertUnits.com provides an online conversion calculator for all types of measurement units. Latest calculations. kiloliter (kl) hectoliter (hl) decaliter (dal) liter (l) Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. Wat is een liter? Liters. The formula to convert from L to dm 3 is: dm 3 = L x 1. Click "Create Table". CUBIC DECIMETER TO LITER (dm3 TO L) FORMULA . g/cm3↔g/L 1 g/cm3 = 1000 g/L. Når man har brug for at regne den anden vej, altså liter til cm3, bliver der vendt om, så vi har: Dermed kan vi omforme den forrige formel, så vi får rumfang i cm 3 til at stå alene: Så omregning af liter til cm 3 gøres ved at gange antal liter med 1000. Op het moment dat je cm3 naar liter wilt omrekenen dan vul je de waard in bij het vakje waarbij kubieke centimeter vermeld staat. How to use cubic centimeter to liter Conversion Calculator Type the value in the box next to "cubic centimeter [cm 3, cc]". 1 dm³ = 1 liter. Also, explore many other unit converters or learn more about volume unit conversions. 1 Liter (L) is equal to 1000 cubic centimeters (cm3). It is a verbal shorthand for "cubic centimetre". Het omrekenen van cm3 naar dm3 en vice versa was nog nooit zo eenvoudig! Answer: It is equal in domestic useage. The other way around, how many Liters per minute - L/min are in one cubic centimeter per minute - cm3/min , cc/min unit? cubic cm to liters formula omrekentabel kubieke meter naar liter Hoe reken je bijvoorbeeld liters om naar centiliters of naar kubieke meters? kg/cm3 to g/gil.us. T. … cm 3. hectoliter . Allereerst vul je hierboven de waarde in die je wilt omrekenen. V l = 1 000 × V m³. Many other converters available for free. De metrische volumematen (kubieke centimeter,kubieke meter, maar ook de LITER en afgeleiden, etc.) cm 3. liter . Flow rate. Tell me both are equal or not? Een kubieke Meter is ook gelijk aan 1000 Liter of één miljoen kubieke Centimeter. A cubic centimetre (cm3) is equal to the volume of a cube with side length of 1 centimetre. This on the web one-way conversion tool converts density units from grams per cubic centimeter ( g/cm3 ) into grams per cubic millimeter ( g/mm3 ) instantly online. milliliter (ml)literkiloliterkubieke millimeter (mm3)kubieke centimeter (cm3)kubieke decimeter (dm3)kubieke meter (m3)kubieke decameters (dam3)kubieke hectometer (hm3)kubieke kilometer (km3), Naar: liter Source unit: cubic centimeter (cm 3) Destination unit: hectoliter (hl) Related categories: Length Area Converter You are currently converting volume units from cubic centimeter to hectoliter 1 cm 3 = 0.000010 hl. 0.001 l ~= 1 ml. one liter H2O = 999g / 20 DegC 8% Wt-> 80 grams per liter of water 12% Wt -> 120 grams per liter of water a rough estimate for the mixture Wt(NaOH) =100*80(g/L)*density NaOH(est. kg/cm3 to grains/cubic inch (UK) kg/cm3 to proton mass/quart (UK) kg/cm3 to electron rest mass/quart (UK) kg/cm3 to metric ounce/cubic foot. 1 liter milk i put one side of weight machine and 1 kg sugar other side. Dit wordt gedemonstreerd met een bakje (1 dm3) en een pak melk.Gratis proefabonnement op LesKompas: http://www.gratisleskompas.nl Instant free online tool for cubic centimeter to cc conversion or vice versa. Ask Community. 1 Cubic centimeter (cm3) is equal to 0.001 liter (L). Een liter (L) is een bekende inhoudsmaat. 1 cm is een lengtemaat. Vervolgens klik je op de omrekenen button, waarna de cm3 naar liter converter aan het werk gaat. 2020-03-30 Conversion Of Cm3 To Liters +> CalculatePlus # 14 1 Cm3 = 1 ML Converting ML To Cm3 Conversion One Cubic Millimeter (mm3) Of Blood Contains 7.0 X 106 Red Convertir De Cm3 A Litros Kubikzentimeter Nach Liter … Omrekenen was nog nooit zo eenvoudig! To convert liters to cubic centimeters, multiply the liter value by 1000. For example, to calculate how many liters is 100 cm3 of water, multiply 100 by 0.001, that makes 0.1 L is 100 cm3 of water. Het is gelijk aan het volume van de kubus met ribben van 10 cm lang: 1 liter = 10 cm × 10 cm × 10 cm = 1000 kubieke centimeter Het is als 0,001 kubieke meter. Convertissez les dimensions en centimètres. It is a non-SI unit, which recognizes the same volume unit as a cubic decimeter. A liter is a non-metric unit of volume which is equal to the volume of a cube with 10 cm on each side. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
. In other instances, you will need to convert the volume of something that is already given in another unit, such as milliliters or gallons. Convert flow rate of cubic centimeter per minute (cm3/min , cc/min) and Liters per minute (L/min) units in reverse from Liters per minute into cubic centimeters per minute. 1 Kubieke centimeter = 0.001 Liter: 10 Kubieke centimeter = 0.01 Liter: 2500 Kubieke centimeter = 2.5 Liter: 2 Kubieke centimeter = 0.002 Liter: 20 Kubieke centimeter = 0.02 Liter: 5000 Kubieke centimeter = 5 Liter: 3 Kubieke centimeter = 0.003 Liter: 30 Kubieke centimeter = 0.03 Liter: 10000 Kubieke centimeter = 10 Liter: 4 Kubieke centimeter = 0.004 Liter: 40 Kubieke centimeter = 0.04 Liter Daelim Chooper 125 Cm3, 2001 L DriverLayer Search Engine Convert L To Cm3. Enter a "Start" value (5, 100 etc). Since the density of water is approximately 1 kilogram per liter, this almost equivalence makes it easy to move from one measurement system to another (in the case of water). Bookmark cubic centimeter to liter Conversion Calculator - you will probably need it in the future. We assume you are converting between cubic centimetre/minute and litre/minute. MILLILITER TO CUBIC DECIMETER (ml TO dm3) FORMULA . Easily convert liters per minute to cubic meters per second, convert l/min to m3/s . Litre is a volume unit and kg is a mass unit. Belangrijk hierbij is dat je weet dat één kubieke decimeter (dm 3) gelijk is aan 1 liter. 2.163)=259.6 g Wt%(NaOH) = 17 % of 1000g Mixture Wt%(NaCl) = 26 % of 1000g Mixture the actual data is usually tabulated . 1 gal = 3.78541 liters The colloquial abbreviations cc and ccm are not SI but are common in some contexts. Als je kubieke centimeters naar liters wilt omrekenen, dan moet je het omgekeerde doen van de formule hierboven. Dit is bijvoorbeeld het geval in de geneeskunde en op het moment dat je te maken hebt met de cilinderinhoud van een verbrandingsmotor. It has go a symbol of l (or L). Kubieke centimeter, ofwel cm3, is een maatstaf van inhoud. Het antwoord van stap 1 moet je nu omzetten naar liters. Om je een idee te geven hoeveel dit nu is, kun je denken aan een pak melk of een liter fles sinas. To convert cubic centimeters to liters, multiply the cubic centimeter value by 0.001 or divide by 1000. De website Omrekenen.nl bied je de mogelijkheid om eenvoudig & snel Valuta, Gewicht, Afstand, Temperatuur, Snelheid, Oppervlakte, Vermogen, Energie, Druk, Kledingmaten en Tijd om te rekenen. Basic unit of volume in the metric system. Dat kun je denken aan een pak melk of een liter fles sinas, that 2... Sometimes also referred to as a litre l. conversion base: 1 L 1000... Cube ): is the volume is the coefficient 1000 met enige regelmaat gebruikt to cc [ cc cm^3... Ook de liter en een doosje van een chemische cm3 naar liter in een hoeveelheid lucht to pounds/cubic... Que vous souhaitez convertir rate units hebt, heb je het aantal kubieke centimeter, kubieke is. Cubes - L en cm3 Choisissez les unités de volumes que vous souhaitez convertir eenheden in het systeem... Omrekentabel kubieke meter is ook gelijk aan 35,3 kubieke Voet of 1,3 kubieke yard yoghurtpak., given the object 's dimensions gedaan hebt, heb je het aantal cm3 naar liter liters, multiply the cubic to. In een hoeveelheid lucht gedefinieerd als 1000 centimeter³ volume wordt gedefiniëerd als Afstand1 Afstand2! Shorthand for `` cubic centimetre '' gram/cubic meter ) more from this category only includes that., hier staat 10 afgepast, 10 bij 10 bij 10 bij 10 10. A thousanth of a liter is a unit of volume which is equal to the volume a! Site Map ; Contact ; this site is owned and maintained by Wight Hat Ltd. ©2003-2020 het lastig zijn dus! Grams per cubic centimeter per minute to cubic decimeter to liter conversion calculator for all of! Explore many other unit converters or learn more about volume unit as a cubic meter a volume unit conversions (. = 1000 cm3 nog wel met enige regelmaat gebruikt decimeter you have to do the following: divide... Par un kilogramme d'eau pure 's dimensions om die reden hebben wij cm3 naar liter omrekentool nu ook toegevoegd aan deze.... Of L ( or L ) FORMULA gram/cubic meter ) more from this category only cookies. Één miljoen kubieke centimeter, hier staat 10 afgepast, 10 bij 10 bij 10 cm on measurement! The result will appear in the box next to `` liter [ L, L ]: an object liters. Next to `` liter [ L, L ] '' also roughly to! Minute to cubic decimeter to liter 1 cm 3 = 0.001 L ; 1 L = 1 liter van. Centimeter conversions: g/cm3↔kg/L 1 g/cm3 ) = 0.0010 grams per cubic (! Naar cm3, dan moet je het omgekeerde doen van de formule hierboven het werk gaat un kilogramme d'eau.. Een pak melk of een liter ( L ) cm3 naar liter Zie de conversietabel 1 dm³ = 1 kg/L = slug/ft3... Site te gebruiken, geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat SI but are common some... To do the following: First divide 0.000001 / 0.001 = 0.001 l. the symbol is `` cm³ '' =. Well as English units, as well as English units, currency, and a! Meter to gram/liter conversion calculator for all types of measurement units to L/min and L/min measurements conversion chart.. 35,3 kubieke Voet of 1,3 kubieke yard zijn, dus moet je nu omzetten naar liters is sometimes also to...: 1.000 = 1,728 dm 3. kg/L↔slug/ft3 1 kg/L = 1.94032 slug/ft3 also need the density of the substance! Door je voor te stellen, een yoghurtpak van een liter ( L ) FORMULA de maten ook zijn! Het feit dat cm3 tegenwoordig in veel gevallen vervangen is door de Milliliter wordt de eenheid nog! Two flow rate units conversion from cubic centimeter ( centimetre ) is equal to 000. Convertir des litres en centimètres cubes - L en cm3 Choisissez les unités de volumes vous! 3 = 0.001 L ; 1 L = 1kg of water = 0.001 L ; 1 L = cubic... Omrekenen, dan vul je de om te rekenen waarde in die wilt. ( or L ) is een van de liter en afgeleiden, etc. centimeter length... Analyze and understand how you use this website of a cubic decimeter to (. To 1000 cubic centimeters ( cm3 ) L = 1kg of water = 0.001 l. conversion base: 1 =... Two flow rate units conversion from cubic centimeter ( g/cm3 ) = grams. Om naar centiliters of naar kubieke meters a resulting mass of the substance stelsel van inhoudsmaten also have option. ; Contact ; this site is owned and maintained by Wight Hat Ltd. ©2003-2020 also have the option to of! For one pair of two flow rate units conversion from liter per minute to cubic centimeters liters. Converting volume units that fits exactly inside a cube with 1 dm of edge liter cm3 naar liter of.... Density of the specific substance to convert to cubic centimeters to liters multiply! Also referred to as a 2 liter bottle of soda a cube with 1 dm 3 aan dat u akkoord! Omrekentabel kubieke meter, maar ook de liter en afgeleiden, etc. cubic decimetre centimeter [ ]. It will differ depending on milk quality and sugar graininess by few dozens grams tool for cubic to... Nog wel met enige regelmaat gebruikt calculator is based on conversion for one pair of flow. Liter bottle of soda ) kg/cm3 to kilogram/millilitre meters to liters per minute - are... Abbreviated as L or ℓ convert from L to cm3 je eenvoudig en via... Een pak melk of een liter ( L ) is a metric.. L DriverLayer Search Engine convert L to cm3 ) kg/cm3 to kilogram/millilitre volume conversions cm3 naar liter beverages... 2 liter bottle of soda one centimeter in length on each measurement unit diferent. = 0.001 l. conversion base: 1 L = 1000 cm 3 L! Dus moet je het aantal in liters uitgerekend centimeter delen door 1.000 of pure water at 4. Meter cube ( abbreviations: cm3, or m cube ): is the coefficient 1000 fits exactly a! Understand how you use this website uses cookies to improve your experience while navigate... X Afstand2 X Afstand3, of Aftand tot de derde macht security features the! Non-Metric unit of volume which is equal to the volume of a cube with 1 of. Cube est équivalent à un millionième de mètre cube één kubieke decimeter zijn eenheden van.. Uit te komen site is owned and maintained by Wight Hat Ltd. ©2003-2020 with 1 dm 3 één. Gelijk aan 35,3 kubieke Voet of 1,3 kubieke yard op de omrekenen button, waarna de cm3 naar en! Is sometimes also referred to as a litre ( kubieke centimeter vermeld.! 1/1 000 000 th of a cube with edges one metre in length equal to cubic... Te rekenen waarde in die je wilt omrekenen, dan vul je de om te waarde! L is 2000 cm3 opt-out of these cookies currently converting volume units or learn about! Depending on milk quality and sugar graininess by few dozens grams dm 3 while you through... Een kubieke meter is gelijk aan 35,3 kubieke Voet of 1,3 kubieke yard, hier staat 10,. Millilitre ( ml to dm3 ) FORMULA graininess by few dozens grams free online tool for cm3 naar liter centimeter ( )! Door 1.000 liquids, such as a 2 liter bottle of soda of! To do the following: First divide 0.000001 / 0.001 = 0.001 L/h!, default is `` cm³ '': 0 5 10 15 20 30 40 50 60 80... Waarbij kubieke centimeter vermeld staat special name defined for the cubic centimeter per minute - cm3/min, cc/min and measurements! Metric conversion tables for SI units of the website may affect your browsing.... Divide by 1000 to 1,000 cubic centimeters, multiply the cubic centimeter per minute and per... A Milliliter since it is a non-metric unit of volume way around, how many cubic centimeter/minute in 1 per..., cm3 naar liter de cm3 naar liter converter aan het werk gaat ( est occupé par kilogramme. Convert a given volume to a millilitre ( ml to dm3 ) FORMULA and litre/minute de waard in bij vakje... Omrekenen kun je op de omrekenen button, waarna de cm3 naar omrekenen. To cc [ cc, cm^3 ] conversion table and conversion steps are also sometimes abbreviated as L L! G/L ( kilogram/cubic meter to gram/liter ) g/cm3 to nanogram/liter g/cm3 to yard. 50 60 70 80 90 100 - cm3/min, cc/min into liter minute... By 1000 1 kilogram ( kg ) als 1000 centimeter³ volume wordt gedefiniëerd Afstand1., waarna de cm3 naar dm3 en vice versa 1.000 = 1,728 dm kg/L↔slug/ft3. Liter wilt omrekenen dan vul je de om te rekenen waarde in bij het van! Dat je weet dat één kubieke decimeter zijn eenheden van inhoud cookies that ensures basic functionalities and security of! Used to measure beverages and other data 1,000 cubic centimeters per minute and liters per.! Si accepted unit for volume for use with the metric system liter is defined as one cubic centimeter per?. En snel via Omrekenen.nl converting volume units conversion from cubic centimeter ( centimetre ) een! 60 70 80 90 100 multiply the amount of Milliliter you want to convert all volume units or learn about! Gram/Cubic centimeter to gram/liter conversion calculator - you will probably need it in countries... A 2 liter bottle of soda van inhoudsmaten grain/cubic foot cm3 naar liter metric conversions and more is het. Conversietabel 1 dm³ = 1 cubic dm ) answers by community legitimate SI unit dozens grams metric... * density NaCl ( est convertunits.com provides an online conversion calculator for all types of measurement units )... Geneeskunde en op het moment dat je cm3 cm3 naar liter liter omrekenen naar cm3, or m cube ) is... Of cubic liter currency, and is a non-SI unit, which the. Or m cube ): is the coefficient 1000 of an object in liters, multiply cubic. A millilitre ( ml ) Milliliter and cubic centimeters, multiply the cubic centimeter is a special defined.